تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت آسان برق با به کار گیری ایده های نو در مهندسی جهت افزایش راندمان و بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود سعی کرده است تا در ارائه خدمات وتکنولوزی های جدید مهندسی گام بردارد.

  • بهینه سازی تولیدات ، مطالعه و برسی طرح های پیشنهادی جهت ارتقا کیفیت محصولات.
  • ایجاد ساختار تولیدی استاندارد جهت اخذ گواهی تایپ تست محصول از آزمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی.
  • برسی و ارزیابی پیشنهادات و نیازهای اعلام شده از طرف مشتریان و تعیین راه حل مطلوب جهت اجرای آن.
  • طراحی محصولات جدید از نظر ساختار استاندارد و اقتصادی.